spodok noty

O členoch

Mužská spevácka skupina Chotár má 13 stálych členov, medzi ktorými sú nie len speváci, ale aj hudobníci. Chlapi sa rozdeľujú na spevákov tenoru, barytónu a basu. Hudobníci hrajú na heligónku, akordeón a ozembuch.
Jozef Ranko
Vedúci MSS
Jozef Ranko spieva tenor
Miroslav Čapák
Miroslav Čapák
spieva tenor
Štefan Zemanovič
Štefan Zemanovič
spieva tenor
Peter Országh
Peter Országh
spieva tenor, hrá na ozembuch
Ivan Kako
Ivan Kako
spieva barytón, hrá na heligónke
Milan Vrba
Milan Vrba
spieva barytón, hrá na heligónke
Martin Bariš
Martin Bariš
spieva barytón, hrá na heligónke
Ondrej Panák
Ondrej Panák
spieva barytón, hrá na heligónke
Augustín Zemanovič
Augustín Zemanovič
spieva barytón
Ivan Šedivý
Ivan Šedivý
spieva barytón
Viliam Panák
Viliam Panák
spieva barytón
Štefan Guga
Štefan Guga
spieva barytón i bas
Jakub Krovina
Jakub Krovina
spieva barytón i bas