spodok noty

O skupine Chotár

Spev, piesne a hudba, to sú veľké záľuby chlapov z mužskej speváckej skupiny "Chotár" z Hornej Súče. Láska k spevu a ľudovej piesni prispela k tomu, že dňa 8. novembra 2007, vznikla na podnet jej zakladateľa p. Jozefa Ranka, takáto mužská spevácka skupina, ktorej názov "Chotár" vymyslel jej člen pán Peter Orságh.
Mužská spevácka skupina Chotár
Pesničky, ktoré mužská spevácka skupina Chotár rada spieva sú väčšinou ľudové, známe i menej známe a pri ich výbere jej pomáha kniha "Pesničky zo zápisníka", ktorú napísal a počas 50- tich rokov od roku 1927 až 1977 pesničky zbieral pán Pavol Štern, ktorý ju venoval rodine Augustína Zemanoviča.

Na organizačnom zabezpečovaní chodu mužskej speváckej skupiny Chotár sa podieľajú hlavne p. Milan Vrba a p. Ing. Miroslav Čapák. Mužská spevácka skupina Chotár vystupuje v úplnom súčanskom kroji na rôznych verejných vystúpeniach v obci, mimo obce i v zahraničí. Navštevujú podujatia od obecného bálu, cez fašiangy, dožinky, rôzne folklórne slávnosti, súťaže a oslavy až po vianočné koledy v miestnom kostole.